Šachta Ludovika v Kremnici

Národná kultúrna pamiatka Šachta s areálom vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa Banskej ceste 27 v lokalite pod Šturcom v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ťažná veža. Vybudovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1895-1972.

Drviareň rúd. Trojpodlažná stavba postavená v rokoch 1930-1935.