Šachta Ferdinand v Kremnici

Národná kultúrna pamiatka Šachta s areálom vyhlásená v roku 1978. Areál šachty z roku 1809. Upravovaná bola v roku 1895. Nachádza sa na ulici Horváthova 10, asi 400m severozápadne od historického jadra v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Šachta. Hlavná dedičná šachta cisára. Objekt č.890.

Strojovňa šachty. Objekt č.891.