Roľnícky dvor Vyšný Kubín 93

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Stojí na Hviezdoslavovej ulici 93 v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1699. Upravovaný bol v 20.storočí. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Maštaľ. Murovaná maštaľ (dreváreň, stodola). Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa pri dome č.93.

Pivnica. Kamenná pivnica s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.93.