Roľnícky dvor Liptovský Ján 217

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Dvor sa nachádza na ulici Jána Čajaka oproti kaštieľu č.132 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Kamenný ľudový dom z 1.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Sýpka. Kamenný sypanec z roku 1846. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa oproti domu č.217.