Roľnícky dvor Dubové 60, 170

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Roľnícka usadlosť sa nachádza v centrálnej časti obce Dubové 60, 170. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Murovaný ľudový dvojdom s hospodárskou časťou bol postavený v roku 1808. Upravovaný bol v roku 191? a v polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Murovaná a drevená stodola. Prízemná stavba s jednodielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.60, 170.