Renesančná kúria v Rozhanovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Renesančná kúria postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v období 2.polovica 18.storočia až začiatok 19.storočia a 2.polovica 19.storočia až začiatok 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa v obci Rozhanovce 48.