Prepoštský palác

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný palác bol postavený v rokoch 1631-1632. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia, v roku 1776 a na prelome 19. a 20.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú J. a G. Rava, F. Storno a J. Barnert. Nárožná stavba stojí na ulici Kapitulská 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Leave a Reply