Poštový telegrafný úrad v Starom Meste

Národná kultúrna pamiatka Poštový telegrafný úrad vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pošta. Funkcionalistická budova Slovenskej pošty bola postavená v rokoch 1927-1934. Upravovaná bola v rokoch 1995-1997 a 1998. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú B. Kozák, B. Koráb a J. Železný. Chodbová budova sa nachádza na ulici Poštová 18 v strede severnej časti bloku.

Administratívna budova, riaditeľstvo pôšt. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1927-1934. Upravovaná bola v rokoch 1995-1997 a 1998. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je päťpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú B. Kozák, B. Koráb a J. Železný. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Poštová 18 vľavo v severnej časti bloku.

Administratívna budova, hospodársky úrad. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1937-1934. Upravovaná bola v rokoch 1995-1997 a 1998. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú B. Kozák, B. Koráb a J. Železný. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Poštová 18 vpravo v severnej časti bloku.

Rozhlas. Funkcionalistická budova Slovenského rozhlasu postavená v rokoch 1927-1934. Upravovaná bola v rokoch 1999-2001. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je päťpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú B. Kozák, B. Koráb a J. Železný. Solitér sa nachádza na ulici Moyzesova 7 v strede južnej časti bloku.