Pomník Sovietskej armády v Malackách.

Národná kultúrna pamiatka Pomník vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Kláštornom námestí severne od františkánskeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom. Pilier s podstavcom v štýle socialistického realizmu z roku 1946. Upravovaný bol v roku 2008. Má kruhový pôdorys.

Socha. Socha vojaka v štýle socialistického realizmu z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008.

Reliéf I. Západný figurálny reliéf v štýle socialistického realizmu z roku 1946. Upravovaný bol v roku 2008.

Reliéf II. Severný figurálny reliéf v štýle socialistického realizmu z roku 1946. Upravovaný bol v roku 2008.

Nápisová doska I. Východná nápisová doska v štýle socialistického realizmu z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008.

Nápisová doska II. Južná nápisová doska v štýle socialistického realizmu z roku 1946. Upravovaná bola v roku 2008.

Leave a Reply