Pomník padlým v 1.svetovej vojne v Malackách

Národná kultúrna pamiatka Pomník vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na križovatke ulíc Radlinského a Zámocká severovýchodne od františkánskeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný a betónový podstavec z obdobia pred rokom 1948. Upravovaný bol v rokoch 1945, 1989, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2008.

Súsošie. Modernistické súsošie z roku 1929. Upravované bolo v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Autorom je Ľ. Majerský.

Nápisová doska. Súčasťou pomníka je z obdobia pred rokom 1948 nápisová doska venovaná padlým v 2.svetovej vojne. Upravovaná bola v roku 1989, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2008.

Leave a Reply