Pomník obetiam vojen v Hloži – Beluša

Pomník obetiam vojen v Hloži – Beluša

Pomník obetiam 1.svetovej vojny a 2.svetovej vojny. V 1.svetovej vojne padlo 8 občanov obce a v 2.svetovej vojne padli 4 občania obce. Ich mená sú uvedené na žulovej nápisovej doske pod krížom s Ježišom Kristom. V spodnej časti dosky je nápis: „Česť ich pamiatke.“ Pomník sa nachádza v Beluši, v centre miestnej časti Hloža, na križovatke pri cintoríne, pred hasičskou zbrojnicou.