Pomník F. Andrášiovej v Krásnohorskom Podhradí (Františkin obelisk)

Národná kultúrna pamiatka Pomník s areálom vyhlásená v roku 2009. Nachádza sa na ulici Lipová. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pomník. Pomník Františky Andrášiovej z roku 1903. Má štvorcový pôdorys.

Park. Park s historickou zeleňou okolo pomníka, Františkinho obelisku, z roku 1903. Má lichobežníkový pôdorys.

Oplotenie s bránou. Kovové oplotenie s bránou okolo parku z roku 1903.