5133 (Zo Závady pod Čiernym vrchom do Valaskej Belej)

Orientačné miesta: Závada pod Čiernym vrchom (360m) – Sedlo za Babou (560m) – Pod Capárkou (900m) – Závadská poľana (780m) – Nad Lajtmanovým lazom (770m) – Nová Pešt (500m) – Valaská Belá (480m).

Dĺžka: 11,9km.

Čas prechodu: 4 hodiny.

Prevýšenie: Stúpanie 554m/klesanie 473m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Kšinnej, miestna časť Závada pod Čiernym vrchom, spolu s modrým chodníkom (2431) na vrch Demovec (844,5m). Pokračuje po moste cez riečku Závada, stáča sa južným smerom, následne odbočuje vľavo a stúpa po poľnej ceste, neskôr lesom do lokality Sedlo za Babou. Zo sedla pokračuje po hrebeni v stúpaní lesom na vrch Tisovník (824,5m) a ďalej na hlavný hrebeň Nitrických vrchov, do lokality Pod Capárkou. Tu sa stretá s červeným chodníkom (0708) z Uhrovca na chatu Homôlka. Spolu pokračujú po hrebeni severozápadným smerom do lokality Závadská poľana. Červený chodník (0708) pokračuje rovno, zelený chodník odbočuje vpravo a ďalším bočným hrebeňom klesá cez lokalitu Nad Lajtmanovým lazom. V lokalite Háj odbočuje z hrebeňa doľava a prechádza ponad osadu Truhlint. Tu už pokračuje po spevnenej ceste klesaním severozápadným svahom vrchu Maleníček (563,3m) k hlavnej ceste do Valaskej Belej. Na hlavnej ceste pokračuje doľava a prichádza po nej do centra obce, kde končí. Pokračovať je možné po žltom chodníku (8139) do Čiernej Lehoty a ďalej do sedla Trtávka.