Podmanickí

Šľachtický rod so sídlom v Podmaníne, Hričove a Považskej Bystrici. Patril medzi najvýznamnejšie šľachtické rody Uhorska. Svoje meno i pôvod odvodzujú od dedinky Podmanín (dnes mestská časť Považskej Bystrice). Prvým známym členom tohto rodu bol v 14.storočí Hadrián z Podmanína (zomrel 1351). Mal dvoch synov: Antona a Mikuláša. Mikuláš bol verným prívržencom uhorského panovníka Ľudovíta I. Veľkého, ktorý mu za jeho služby pridelil donácie v blízkom okolí rodiska. Vzostup rodu Podmanických je spätý s obdobím upevňovania panovníckej moci kráľa Karola I. Róberta a jeho syna Ľudovíta I. Veľkého. Už v 1.polovici 15.storočia sa rod Podmanických rozdelil na dve vetvy. Jednu vetvu reprezentoval Blažej Podmanický v službách Alžbety, v armáde bratríkov. Druhú vetvu reprezentoval Ladislav Podmanický, ktorý bol v službách Huňadyovcov.

Najvýznamnejšími predstaviteľmi rodu boli:

Blažej Podmanický

Ladislav Podmanický

Ján Podmanický

Michal Podmanický

Štefan Podmanický

Ján a Rafael Podmanickí