Ján Podmanický

Narodený:

Zomrel: Pravdepodobne v roku 1514 ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov rodu Podmanických.

Otec: Ladislav Podmanický.

Matka: Helena Orságová z Gutu.

Súrodenci: Štefan, Michal a Anna (Margita?).

Manželka: Jeho manželka Barbora, bola druhou dcérou palatína Michala Orsága z Gutu.

Deti:

Od roku 1502 bol kráľovským komorníkom, od roku 1504 barón Podmanický, od roku 1505 majstrom kráľovských komorníkov, v rokoch 1510-1514 bratislavským hlavný županom a kapitánom bratislavského hradu a v rokoch 1510-1512 záhrebským biskupom. Bol to vzdelaný muž a schopný diplomat, preto sa stal dôverným poradcom nerozhodného panovníka Vladislava II. Jagelo, ktorého ochránil od zvrhnutia Jánom Korvínom. Počas kráľovej nemoci v roku 1504 zabránil zvoleniu Jána Korvína za uhorského panovníka. Práve od neho v roku 1508 dostáva Sučany, Žilinu a Strečno. Od otca Ladislava Podmanického podľa jeho závetu zdedil i panstvo Bystrica. K rodinným majetkom získal tiež Drienové a Bolešov. V roku 1504 dostáva donáciou hrad Lednica od kráľa Vladislava II. Jagelo. Dňa 2.1.1506 vydáva Ján Podmanický regionálne významný dokument zvaný Articuli Podmanicyani, ktorý zachytáva vzťah zemepána a poddaných na začiatku 16.storočia. V 30 článkoch ustanovuje obecný štatút mesta Bystrica. 29.10.1511 sa v Nitre všetci traja bratia (Ján, Michal a Štefan) dohodli, že rušia svoje pôvodné dohody ohľadom dedenia rodinných majetkov. Ten mali následne spravovať všetci spoločne a zrušiť všetky spory, ktoré medzi nimi boli. Ten z bratov, ktorý túto dohodu poruší zaplatí 5.000 zlatých. Z listín z toho obdobia jasne cítiť vysoké postavenie hlavne Jána Podmanického v krajine a okrem iných aj v Trenčianskej stolici.