Pohrebná Kaplnka svätej Anny v Malých Vozokanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková pohrebná rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1939 a 1985. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na cintoríne.