Podkolibský vodojem

Národná kultúrna pamiatka Vodojem s areálom vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa v lokalite Vinohrady na ulici Na pažiti na úpätí pohoria Malé Karpaty, východne od železničnej trate. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vodojem I. Starší Podkolibský vodojem bol postavený v historizujúcom slohu v roku 1929. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 2012-2013. Má obdĺžnikový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je prízemný s podpivničením. Autormi stavby je firma Pittel&Brausewetter. Solitérna stavba sa nachádza na severozápadnej strane ulice Na pažiti 2163 v severnej časti areálu.

Technologické zariadenie I. Vodárenské technologické zariadenie prvého vodojemu bolo vybudované v rokoch 1929-1930. Upravované bolo v roku 2012.

Vodojem II. Novší Podkolibský vodojem bol postavený v historizujúcom slohu v roku 1951. Upravovaný bol v rokoch 2012-2013. Má obdĺžnikový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je prízemný s podpivničením. Stavbu realizovali Československé stavební závody, n.p. Solitérna stavba sa nachádza na severozápadnej strane ulice Na pažiti 2163, juhozápadne od prvého vodojemu.

Technologické zariadenie II. Vodárenské technologické zariadenie druhého vodojemu bolo vybudované v roku 1951. Upravované bolo v roku 2012.

Podstavec I. Štvorboký kamenný podstavec pod sochou vodného býka z 20.rokov 20.storočia. Autorom je Alojz Rigele. Nachádza sa vo východnej časti areálu na severovýchodnej strane prístupového schodiska.

Socha I. Novobarokový mytologický zvierací motív: vodný býk z 20.rokov 20.storočia. Autorom je Alojz Rigele. Nachádza sa vo východnej časti areálu na severovýchodnej strane prístupového schodiska.

Podstavec II. Štvorboký kamenný podstavec pod sochou vodného koňa z 20.rokov 20.storočia. Autorom je Alojz Rigele. Nachádza sa vo východnej časti areálu na juhozápadnej strane prístupového schodiska.

Socha II. Novobarokový mytologický zvierací motív: vodný kôň z 20.rokov 20.storočia. Autorom je Alojz Rigele. Nachádza sa vo východnej časti areálu na juhozápadnej strane prístupového schodiska.

Fontána. Kamenná fontána z 20.rokov 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa vo východnej časti areálu juhovýchodne od prvého vodojemu.

Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava s historickou zeleňou z 20.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 50. a 90.rokoch 20.storočia. Nachádza sa v areáli vodojemu.

Leave a Reply