Most SNP (Nový most)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Nachádza sa na Viedenskej ceste juhozápadne od historického jadra Bratislavy.Autormi stavby sú Ladislav Kušnír, Jozef Lacko, Ivan Slameň a Arpád Tesár. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Cestný most. Južná časť mosta s pilierom. Závesný oceľový most bol postavený v štýle neskorej moderny v rokoch 1967-1971. Upravovaný bol v roku 1998, v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2003-2005, 2006, 2016 a 2017.

Mostný pilier s reštauráciou. Pilier s reštauráciou (kaviareň Bystrica alebo UFO) postavený v štýle neskorej moderny v rokoch 1967-1971. Upravovaný bol v roku 1998, v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2003-2005, 2006, 2016 a 2017. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja.

Leave a Reply