Plavecký hrad

Zrúcaniny stredovekého kráľovského strážneho pohraničného hradu založeného v polovici 13.storočia situovaného na strmom bralnatom vrchu Pohanská /494,8,m/ vo výške 400m severne od obce Plavecké Podhradie. Hrad vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť medzi rokmi 1256-1273. Prvá zmienka o hrade je z roku 1274. Spomína sa v roku 1296 ako kráľovský pohraničný strážny hrad. Mal viacero majiteľov a v priebehu 15.-16.storočia bol prestavaný. Nesie stopy gotiky a renesancie. Štibor zo Štiboríc vlastnil hrad na prelome 14. a 15.storočia (od roku 1398). Po vymretí Štiborovcov v roku 1434 patril až do 16.storočia grófom zo Svätého Jura a Pezinka. Po nich hrad vlastnil Gašpar Serédi. V polovici 16.storočia, v roku 1553 získali hrad Fuggerovci a začali renesančnú prestavbu. Z tohto obdobia pochádza aj delová bašta horného hradu. Fuggerovci vlastnili hrad do roku 1575. V 2.polovici 16.storočia sa vlastníkmi hradu stali Balašovci. V rokoch 1579-1582 bola na hrade tlačiareň kazateľa Petra Bornemiszu. Za ich vlastníctva bol v 2.polovici 16.storočia prestavaný a stavebne ukončený až po roku 1641, keď sa stal súčasťou pálfiovského panstva. Pálfiovci vlastnili hrad nepretržite až do 20.storočia. Počas vojenských akcií, počas bojov medzi cisárskymi vojskami a Rákociho povstalcami, v rokoch 1705-1706 bol značne poškodený a následne opustený, od tých čias leží v ruinách. Sídlo panstva prešlo v polovici 17.storočia do kaštieľa v Malackách a hrad pustol. Hrad má stredoveké jadro a dve predhradia. Horný hrad sa skladá z torzovito zachovanej obytnej veže, vežovitého paláca a opevnenia, ktoré bolo neskôr doplnené ďalším palácom, renesančnými budovami a delovou baštou. K týmto objektom boli postupne dopĺňané novšie delové bašty a hospodárske budovy tvoriace dve samostatné predhradia. Oproti hradu je situované praveké hradisko.

Gotický hrad tvoril strednú časť dnešnej ruiny. Pozostával z hranolovej veže a paláca horného hradu, ktorých ruiny sa zachovali dodnes. V 2.polovici 16.storočia hrad nákladne prestavali na dokonalú pevnosť s dolnými nádvoriami. Postupne ho znovu opevňovali a udržiavali aj v priebehu 17.storočia, keď ho doplnili o nové delové bašty. V roku 1706 ho poškodilo cisárske vojsko, ktoré ho dobylo od povstalcov. Odvtedy ho už neobnovili. Rozložité hradné zrúcaniny si zachovali vonkajšie murivo opevnenia, výraznú delovú baštu a murivo paláca i ústrednej veže. Vo východnej bašte sa zachovala kamenná renesančná brána.

Hradné ruiny sú Národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradné jadro:

Obytná veža. Postavená bola v gotike v 1.polovici 14.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 16.storočia, začiatkom 17.storočia a v rokoch 1705-1706. Mala štvorcový pôdorys, bola trojpodlažná s podpivničením. Dnes už iba ruina sa nachádza v južnej časti hradného jadra.

Hospodárska stavba. Postavená bola v gotike v 1.polovici 14.storočia. Upravovaná bola v polovici 16.storočia a v rokoch 1705-1706. Mala pôdorys v tvare U, bola jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v južnej časti hradného jadra.

Hradbový múr okolo juhozápadnej a juhovýchodnej časti hradného jadra. Postavený bol v 2.polovici 13.storočia v gotike. Upravovaný bol v 14.storočí, v polovici 16.storočia, v 17.storočí a v rokoch 1705-1706.

Základy bránovej veže. Postavená bola v renesancii okolo polovice 16.storočia. Upravovaná bola začiatkom 17.storočia a v rokoch 1705-1706. Mala obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa južne od renesančného hradného paláca.

Hradný renesančný palác. Upravovaný bol v 2.polovici 16.storočia, začiatkom 17.storočia a v rokoch 1705-1706. Mal obdĺžnikový pôdorys, bol dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v severozápadnej časti hradného jadra v západnej časti horného nádvoria.

Hradný gotický palác. Postavený bol v 2.polovici 14.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí a v rokoch 1705-1706. Mal jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, bol trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v severnej časti hradného jadra v severnej časti horného nádvoria.

Základy severnej hospodárskej stavby. Postavená bola v 2.polovici 13.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 16.storočia a v rokoch 1705-1706. Nachádza sa v severovýchodnej časti hradného jadra.

Východná veža. Postavená bola v gotike v 50.-60.rokoch 13.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1705-1706. Mala štvorcový pôdorys, bola štvorpodlažná. Nachádza sa v severovýchodnej časti hradného jadra.

Východná stavba. Postavená bola v renesancii okolo polovice 16.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1705-1706. Mala lichobežníkový pôdorys. Nachádza sa vo východnej časti hradného jadra.

Východná bašta. Postavená bola v renesancii okolo polovice 16.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1705-1706. Mala trojuholníkový pôdorys. Nachádza sa vo východnej časti hradného jadra.

Juhovýchodná delová bašta. Postavená bola v renesancii okolo polovice 16.storočia. Upravovaná bola v období 2.polovica 16.storočia až začiatok 17.storočia  a v rokoch 1705-1706. Mala kruhový pôdorys, bola trojpodlažná. Nachádza sa v juhovýchodnej časti hradného jadra.

Parkán. Vybudovaný bol okolo polovice 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1705-1706 a v 20.storočí. má pôdorys v tvare L. Nachádza sa na juhozápadnom nároží hradného jadra.

Hradné nádvorie horné. Vybudované bolo v 2.polovici 13.storočia. Upravované bolo v 14., 15. a 16.storočí, začiatkom 17.storočia a v rokoch 1705-1706. Má nepravidelný pôdorys.

Základy cisterny. Vybudovaná bola v 2.polovici 16.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1705-1706.Nachádza sa v severovýchodnej časti hradného jadra.

Prvé predhradie:

Južná delová bašta. Postavená bola v renesancii v 2.polovici 16.storočia. Upravovaná bola v 17.storočí a v rokoch 1705-1706. Mala kruhový pôdorys, bola trojpodlažná. Nachádza sa na juhovýchodnom nároží prvého predhradia.

Hradné nádvorie. Stredné južné nádvorie bolo vybudované v 14.storočí. Upravované bolo v 15. a 16.storočí a v rokoch 1705-1706 a 2005. Má nepravidelný pôdorys.

Hradbový múr. Postavený bol v 14.storočí. Upravovaný bol v 15., 16. a 17.storočí a v rokoch 1705-1706. Prevláda renesančný sloh. Nachádza sa okolo východnej, južnej a západnej časti stredného južného nádvoria.

Štítový múr. Postavený bol v renesancii v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1705-1706 a 2013. Mal štvorcový pôdorys. Nachádza sa v severozápadnej časti prvého predhradia.

Druhé nádvorie:

Hradný palác. Neskororenesančný hradný palác bol postavený v 17.storočí. Upravovaný bol v rokoch 1705-1706. Mal obdĺžnikový pôdorys, bol trojpodlažný. Nachádza sa v západnej časti druhého predhradia.

Hradné nádvorie dolné. Vybudované bolo v 14.storočí. Upravované bolo v 16. a 17.storočí a v rokoch 1705-1706. Má nepravidelný pôdorys.

Juhozápadné predbránie. Vybudované bolo v 17.storočí v neskorej renesancii. Upravované bolo v rokoch 1705-1706. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika. Nachádza sa južne od druhého predhradia.

Hradbový múr. Postavený bol v gotike v 14.storočí. Upravovaný bol v 15.storočí, v 2.polovici 16.storočia, v 17.storočí a v rokoch 1705-1706. Mal nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo druhého predhradia.

Bránová veža. Postavená bola v neskorej renesancii v 17.storočí. Upravovaná bola v rokoch 1705-1706 a 2013. Mala štvorcový pôdorys, bola trojpodlažná. Nachádza sa v juhozápadnej časti dolného nádvoria.

Leave a Reply