Platany v Lučenci pri Szilassyho kaštieli

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina štyroch platanov javorolistých. Prvý má výšku 27m, obvod kmeňa 377cm, priemer koruny 28m a vek 200 rokov. Druhý má výšku 23m, obvod kmeňa 312cm, priemer koruny 30m a vek 200 rokov. Tretí má výšku 13m, obvod kmeňa 254cm, priemer koruny 11m a vek 150 rokov. Štvrtý má výšku 26m, obvod kmeňa 545cm, priemer koruny 24m a vek 200 rokov. Majú vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam. Zaujímavá cudzokrajná drevina, na ktorej možno sledovať históriu introdukcie a adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti. Nachádzajú sa v Lučenci v okolí Szilassyovského kaštieľa a materskej školy.