Maloplošné chránené územia

Na území okresu Lučenec sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 5 prírodných rezervácií, 8 prírodných pamiatok a 1 chránený areál. Belinské skaly Čakanovský profil Dálovský močiar Jánošíkova skrýša Kerčík Krivánsky potok Lipovianske pieskovce Mara Mučínska jaskyňa Pohanský hrad Príbrežie Ružinej Roháčia Ružínske jelšiny Soví hrad Šomoška Volavčia kolónia

Platany v Lučenci pri Szilassyho kaštieli

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina štyroch platanov javorolistých. Prvý má výšku 27m, obvod kmeňa 377cm, priemer koruny 28m a vek 200 rokov. Druhý má výšku 23m, obvod kmeňa 312cm, priemer koruny 30m a vek 200 rokov. Tretí má výšku 13m, obvod kmeňa 254cm, priemer koruny 11m a vek 150 rokov. Štvrtý má výšku 26m, obvod kmeňa 545cm, priemer koruny 24m a vek 200 rokov. Majú vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam. Zaujímavá cudzokrajná drevina, na ktorej možno sledovať históriu introdukcie a adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti. Nachádzajú sa v Lučenci v okolí Szilassyovského kaštieľa a materskej školy.

Ginko dvojlaločné v Lučenci

Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1996. Ginko dvojlaločné s výškou 17m, obvodom kmeňa 223cm, priemerom koruny 10m a vekom 200 rokov. Zaujímavý biologický objekt cudzokrajnej introdukovanej dreviny, na ktorej je možné sledovať históriu introdukcie a adaptabilitu v našom prostredí a rastové možnosti. Chránený je z vedecko-výskumného, náučného a estetického dôvodu. Nachádza sa v Lučenci v dvore Jednoty SD a Ipeľských tehelní.