Platan v Sečiankach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Platan javorolistý s výškou 25m, obvodom kmeňa 405cm, priemerom koruny 24m a vekom okolo 200 až 250 rokov. Je chránený pre jeho vek a z krajinárskych, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Sečianky v parku. V skupine troch exemplárov je najbližšie k ceste.