Pamätný vojenský cintorín v Martine

Národná kultúrna pamiatka Pamätný vojenský cintorín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný vojenský cintorín. Rozsiahly vojenský cintorín s reliéfom a pomníkom, na ktorom je pochovaných 747 vojakov a partizánov padlých v SNP v boji proti fašizmu. Cintorín bol vybudovaný v rokoch 1945-1948. Nachádza sa v časti Priekopa pri štátnej ceste Žilina – Poprad. Autormi sú Jaroslav Křetina, Bořkovec, Fraňo Štefunko a Ladislav Snopek. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1979.

Reliéf. Nachádza sa tu i figurálny reliéf Legenda o práci a boji z rokov 1951-1953. Autormi sú Fraňo Štefunko a Ladislav Snopek. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1983.

Pomník. Pomník v podobe sochy partizána.