Národný cintorín v Martine

Národná kultúrna pamiatka Pamätný cintorín vyhlásená v roku 1967. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Cintorín. Pamätný národný cintorín bol založený na začiatku 19.storočia ale celonárodný význam získal v 2.polovici 19.storočia, v období keď sa Martin stal neoficiálnym hlavným mestom Slovenska. Nachádza sa na Sklabinskej ceste. Na cintoríne sú pochovaní poprední spisovatelia, básnici, dramatici a osvetoví pracovníci. Sú tu hroby a umelecky cenné náhrobné objekty vyše 300 významných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života z konca 19. a 1.polovice 20.storočia. V Martine pôsobilo mnoho popredných literátov, dramatikov a maliarov. Mnohí z nich sú pochovaní na Martinskom národnom cintoríne. Previezli sem tiež pozostatky Janka Kráľa a Martina Kukučína.

Park. V priestoroch cintorína sa nachádza park s historickou zeleňou z 19.storočia, ktorý bol v 20.storočí upravovaný.

Hrob s náhrobkom I. Hrob J. Barč-Ivana.

Hrob s náhrobkom II. Hrob M. Benku.

Náhrobok s krížom a mrežou. Náhrobok Bouvrie Flore Therese Adelaide.

Hrob s náhrobníkom I. Hrob B. Bullu.

Náhrobok s krížom. Náhrobok Ľ. O. Čajdovej.

Hrob s náhrobníkom II. Hrob Š. M. Daxnera.

Hrob s náhrobkom III. Hrob Ž. Duchajovej-Švehlovej.

Hrob s náhrobkom IV. Hrob M. Dulu.

Hrob s náhrobníkom III. Hrob J. Rimavského-Francisciho.

Náhrobník s reliéfom I. Náhrobník C. Galandu.

Hrob s náhrobkom V. Hrob M. Galandu.

Hrob s náhrobkom VI. Hrob J. Geryka.

Hrob s náhrobkom VII. Hrob E. Goldpergerovej.

Hrob s náhrobkom VIII. Hrob M. Haľamovej.

Hrob s náhrobníkom IV. Hrob A. Halašu.

Hrob s náhrobníkom V. Hrob MUDr. P. Halašu.

Hrob s náhrobkom IX. Hrob F. Hečka.

Hrob s náhrobníkom VI. Hrob N. Hejnej.

Hrob s náhrobkom X. Hrob A. Jurkovičovej-Hurbanovej.

Hrob s náhrobkom XI. Hrob J. Jesenského.

Hrob s náhrobníkom VII. Hrob J. Kalinčiaka.

Hrob s náhrobkom XII. Hrob A. Kmeťa.

Hrob s náhrobkom XIII. Hrob J. Kohúta.

Hrob s náhrobkom XIV. Hrob J. Kráľa.

Hrob s náhrobkom XV. Hrob Š. Krčméryho.

Hrob s náhrobkom XVI. Hrob B. Križku.

Hrob s náhrobkom XVII. Hrob M. Kukučína.

Hrobka. Hrobka K. Kuzmányho.

Náhrobník s vázou. Náhrobník S. a A. Lilge.

Hrob s náhrobníkom VIII. Hrob H. Meličkovej.

Hrob s náhrobníkom IX. Hrob M. T. Mitrovského.

Hrob s náhrobníkom X. Hrob JUDr. M. Mudroňa.

Hrob s náhrobníkom XI. Hrob JUDr. P. Mudroňa.

Hrob s náhrobkom XVIII. Hrob J. Palkoviča.

Hrob s náhrobníkom XII. Paulínyho-Tótha.

Hrob s náhrobkom XIX. Hrob MUDr. J. Petrikovicha.

Náhrobník. Náhrobník S. Petrikovicha.

Náhrobník so sochou. Náhrobník O. Pivkovej.

Hrob s náhrobkom XX. Hrob K. Plicku.

Náhrobník s reliéfom II. Náhrobník J. a K. Poljak.

Náhrobník s reliéfom III. Náhrobník M. Prokšovej.

Hrob s náhrobkom XXI. Hrob V. Roya.

Hrob s náhrobkom XXII. Hrob V. Ruttkaya-Nedeckého.

Hrob s náhrobníkom XIII. Hrob M. Schmidta.

Hrob s náhrobníkom XIV. Hrob J. Smreka.

Hrob s náhrobníkom XV. Hrob P. Socháňa.

Hrob s náhrobkom XXIII. Hrob I. Stodolu.

Náhrobný kríž. Náhrobný kríž A. Šimko.

Hrob s náhrobkom XXIV. Hrob J. Škultétyho.

Hrob s náhrobkom XXV. Hrob E. Márothy-Šoltésovej.

Hrob s náhrobkom XXVI. Hrob F. Štefunka.

Náhrobné kríže a mreža. Náhrobné kríže J. a Z. Švehlovcov.

Hrob s náhrobníkom XVI. Hrob I. Textorisovej.

Náhrobník s krížom. Náhrobník F. Thomku.

Náhrobník s reliéfom IV. Náhrobník I. Thurzu.

Hrob s náhrobkom XXVII. Hrob S. H. Vajanského.

Hrob s náhrobkom XXVIII. Hrob M. Várossa.

Hrob s náhrobkom XXIX. Hrob J. Vlčeka.

Hrob s náhrobkom XXX. Hrob J. C. Hronského.

Hrob s náhrobkom XXXI. Hrob M. Hodžu.

Náhrobník s reliéfom V. Náhrobník I. Michalca.