Pamätný priestor obrannej línie v Kremnici

Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1977. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný priestor. Pamätný priestor obrannej línie sa nachádza na Skalke.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa obrannej línie sa nachádza severovýchodne od vysielača Skalka.