Pamätná tabuľa spolku Tatrín v Čachticiach

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa odhalená v roku 1933. Pripomína, že 10.8.1847 sa v tejto budove uskutočnilo pamätné 4.zasadnutie spolku Tatrín, na ktorom schválili uzákonenie spisovnej slovenčiny v duchu štúrovskej koncepcie. Autorom je M. Kraus z Nového Mesta nad Váhom. Je umiestnená na pamätnej fare na ulici J. Urbanovského 940. Stojí na nej: Tieto zlaté litery píšeme na požehnaní pamiatku našich otcov, ktorí dňa 10.augusta 1847 na valnom zhromaždení literárneho spolku „Tatrín“-a sišli sa na tejto fare v bratskej zhode a národnej jednote: dohodli sa na spisovnej slovenčine, osnovanej Ľudovítom Štúrom a určili si jednotu za oslobodenie porobeného národa. Ondrej Caban, Juraj Holček, Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Jozef M. Hurban, Jozef Sčastný, Eugen Gerometta, Ján Kalinčiak, Jozef Urbanovský, Michal M. Hodža, Julius Plošic, Štefan Závodník, Ondrej Radlinský. „Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš.“ Postavila Matica slovenská v Novom Meste nad Váhom, 6.VII.1933.

Leave a Reply