Pamätná tabuľa padlým hrdinom v SNP v Kšinnej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa je venovaná padlým hrdinom v SNP v rokoch 1944-1945. Osadená bola v roku 1954. Na travertínovej tabuli je zlatým písmom uvedené: „Večná pamäť padlým hrdinom v Slovenskom národnom povstaní“ a pod nápisom je 9 mien obetí. Umiestnená je na budove základnej školy v centre obce Kšinná.