Pamätná tabuľa J. Hollého v obci Pobedim

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Jána Hollého (1785-1849), básnika bernolákovského hnutia, ktorý tu pôsobil v rokoch 1808-1811. Bola odhalená v roku 1934. Je umiestnená na budove rímsko-katolíckej pamätnej fary č.1. Jej autorom je V. Ihriský.

Leave a Reply