Pamätná tabuľa A. Rudnaya v Považanoch

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa ThDr. Alexandra Rudnaya (1760-1831), rodáka z Kríža nad Váhom, národovca, významného predstaviteľa obrodenia, člena Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva, kňaza a kardinála, je umiestnená od roku 1928 na pamätnom dome, jeho rodnom dome, na ulici Karpatská 194.

Leave a Reply