Pamätná tabuľa interbrigadistom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Modernistická pamätná tabuľa československým interbrigadistom padlým v rokoch 1936-1939 sa od roku 1961 nachádza v mestskej časti Nové Mesto na ľavej strane fasády bývalej základnej školy na ulici Mikovíniho 1. Autormi pamätnej tabule sú V. Vavro a V. Dedeček.

Leave a Reply