Pamätná tabuľa hurbanovcom v Brezovej pod Bradlom

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa je osadená na priečelí pamätného meštianskeho domu hurbanovcov na Štefánikovom námestí 6. Je venovaná pamätným udalostiam v rokoch 1848-1849. Odhalená bola v roku 1928 a opravená v roku 2000.

Leave a Reply