Pamätná tabuľa A. Masára v Lysej pod Makytou

Pamätná tabuľa A. Masára v Lysej pod Makytou

Tu pôsobil v rokoch 1948-1986 dekan ThDr. Albert Masár, náboženský básnik, spisovateľ a zaslúžilý historik cyrilometodského obdobia na Slovensku. Na pamiatku vďační veriaci. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove fary.