Palác Uhorskej kráľovskej komory

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný mestský palác. Barokový palác bol postavený v rokoch 1753-1756. Upravovaný bol v roku 1772. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Budova bývalého uhorského snemu. Autormi stavby sú G. B. Martinelli a Franz Anton Hillebrandt. Pamätný palác stojí na ulici Michalská 1 na križovatke s Klariskou ulicou 2 (bývalá Ventúrska 13) v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Pamätný je v súvislosti s Ľudovítom Štúrom /1815-1856/. Dnes je sídlom Univerzitnej knižnice.

Pamätná tabuľa Ľ. Štúra.

Leave a Reply