Mauzóleum rodiny Migazzi v Zlatých Moravciach

Národná kultúrna pamiatka Mauzóleum s areálom vyhlásená v roku 1996. Nachádza sa na ulici Prílepská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mauzóleum. Novorománske mauzóleum rodiny Migazzi z roku 1887. Upravované bolo v roku 2002. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa na severovýchodnom okraji areálu. Park. Park pri mauzóleu z roku 1887. Upravovaný bol v roku 1896. Ohradný múr. Historizujúci kamenný ohradný múr okolo areálu mauzólea z roku 1887. Upravovaný bol v roku 1995. Má nepravidelný pôdorys.

Pohrebná Kaplnka Svätého kríža v Beladiciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pohrebná Kaplnka Svätého kríža z roku 1854. Romantická stavba inšpirovaná gotickou architektúrou. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Rodinné mauzóleum Sentivániovcov so sarkofágmi a sochárskou výzdobou od J. Fadrusza. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Pod kaplnkou sa nachádzaj krypta rodiny Sentivániovcov. Nachádza sa v časti Malé Chrašťany na cintoríne.

Mestský cintorín v Zlatých Moravciach

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 2017. Nachádza sa na ulici SNP v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník J. Orzovenszkého. Náhrobník s reliéfom alegórie smrti. Náhrobník J. Loszeka. Náhrobník J. Sebestényho. Kamenný náhrobník. Náhrobník rodiny Ebner. Náhrobník K. Würth. Náhrobník A. Bütner. Náhrobník J. von Voglhubera. Náhrobník K. Pinter. Náhrobník rodiny Benkovits. Náhrobok rodiny Benkovics. Náhrobok rodiny Belicza, Zsigárdy. Náhrobok rodiny Bachan. Náhrobok rodiny Kolbenheyer. Náhrobník rodiny Masszi, Pytel. Náhrobok rodiny Pongrátz, Krachún, Deák. Náhrobok rodiny Znamenák. Náhrobok rodiny Büttner. Náhrobok G. Jakubovitsa. Náhrobok K. Pintera. Náhrobok rádových sestier Svätého kríža. Náhrobok A. Forgácha, J. Prikrila. Náhrobok E....

Strážna veža v Jedľových Kostoľanoch

Národná kultúrna pamiatka Strážna veža a opevnenie vyhlásená v roku 1963. Gotická stavba. V 18.storočí zanikla. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Strážna veža. Živánska veža, Zbojnícka veža, Turňa. Ruina strážnej veže hradu (podľa máp nazývanej aj Turná), mýtnice, z poslednej tretiny 14.storočia. Veža kontrolovala dôležitú komunikáciu medzi Novou Baňou a Požitavím ako predsunutá pevnosť hradu Hrušov v období rozmachu tunajšieho zlatokopectva a bola aj colnicou. Podľa niektorých autorov to bol poľovnícky hrad kráľa Mateja alebo strážny hrádok. Umiestnenie veže tesne nad cestou upozorňuje na dôležitosť historickej komunikácie, ktorá bola vežou kontrolovaná. Prvýkrát sa spomína v roku 1387 a posledný raz v darovacej listine z...