Územia európskeho významu

Na území okresu Žilina sa nachádza 12 území európskeho významu. Kľak (SKUEV0240) Kľak (SKUEV2240) Kozol (SKUEV0239) Kysucké Beskydy (SKUEV0288) Lúčanská Fatra (SKUEV0930) Malá Fatra (SKUEV0252) Meandre Rajčianky (SKUEV0885) Slnečné skaly (SKUEV0667) Strážovské vrchy (SKUEV0256) Strečnianske meandre Váhu (SKUEV0665) Šujské rašelinisko (SKUEV0255) Varínka (SKUEV0221)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Žilina sa nachádza 12 národných prírodných rezervácií, 5 prírodných rezervácií, 7 prírodných pamiatok, 1 chránený areál a 1 obecné chránené územie. Brodnianka Čierna Lutiša Domašínsky meander Hate Hričovská skalná ihla Hričovské rify Chleb Kľak Kozol Krasniansky luh Krivé Kysucká brána Poluvsianska skalná ihla Prípor Rochovica Rozsutec Sad SNP Slnečné skaly Starý hrad Strážov Suchý Súľovské skaly Šujské rašelinisko Tiesňavy Turská skala Veľká Bránica

Stromy v Terchovej

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Je to šesť exemplárov stromov, ktoré rastú pri osade Nový dvor. Dva exempláre brestu horského. Prvý má obvod kmeňa 420cm, výšku 29m, priemer koruny 8m a vek 250 rokov. Druhý brest má obvod kmeňa 380cm, výšku 29m, priemer koruny 12m a vek 200m. Jedna lipa malolistá s obvodom kmeňa 390cm, výškou 26m, priemerom koruny 12m a vekom 200 rokov. Jeden smrek obyčajný s obvodom kmeňa 368cm, výškou 35m, priemerom koruny 8m a vekom 130 rokov. Jedna lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 385cm, výškou 25m, priemerom koruny 12m a vekom 250 rokov. Stromy sú významné z estetického a ekologického hľadiska.

Stromy v Lutišiach

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Jeden exemplár borovice hladkej s obvodom kmeňa 212cm, výškou 26m, priemerom koruny 18m a dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 317cm, výšku 29m, priemer koruny 20m. Druhá lipa má obvod kmeňa 350cm, výšku 29m a priemer koruny 20m. Všetky stromy majú vek okolo 130 rokov. Stromy tvoria dominantu miestneho cintorína. Sú významné z kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska.

Lipy v Žiline – Žilinskej Lehote

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 308cm, výšku 18m a priemer koruny 6m. Druhá lipa má obvod kmeňa 372cm, výšku 22m a priemer koruny 7m. Oba stromy majú vek 130 rokov. Stromy s estetickou funkciou a vyšším vekom. Sú významné z kultúrneho, krajinárskeho a vedeckého hľadiska. Rastú na cintoríne.