Lipy v Žiline – Žilinskej Lehote

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 308cm, výšku 18m a priemer koruny 6m. Druhá lipa má obvod kmeňa 372cm, výšku 22m a priemer koruny 7m. Oba stromy majú vek 130 rokov. Stromy s estetickou funkciou a vyšším vekom. Sú významné z kultúrneho, krajinárskeho a vedeckého hľadiska. Rastú na cintoríne.