Stromy v Lutišiach

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Jeden exemplár borovice hladkej s obvodom kmeňa 212cm, výškou 26m, priemerom koruny 18m a dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 317cm, výšku 29m, priemer koruny 20m. Druhá lipa má obvod kmeňa 350cm, výšku 29m a priemer koruny 20m. Všetky stromy majú vek okolo 130 rokov. Stromy tvoria dominantu miestneho cintorína. Sú významné z kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska.