Maloplošné chránené územia

Na území okresu Trnava sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 8 prírodných rezervácií, 1 národná prírodná pamiatka, 3 prírodné pamiatky a 3 chránené areály. Bolehlav Buková Driny Čertov žľab Čierna skala Hlboča Katarína Klokoč Ľahký kameň Lošonský háj Skalné okno Slopy Trnavské rybníky Vlčkovský háj Všivavec Vyvieračka pod Bachárkou Záruby

Platany v parku vo Voderadoch

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2000. Sú to dva exempláre platanu javorolistého s výškou 37 a 32m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 26 a 16m a vekom viac ako 150 rokov. Vzhľadom na ich vek sú to mimoriadne významné stromy v okrese. Sú chránené z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Voderady v parku.

Lipy pri Kalvárii

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1993 a 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej s výškou 12 a 28m, obvodom kmeňa 502 a 555cm, priemerom koruny 10 a 11m a vekom viac ako 200 rokov. Stromy majú vysoký vek, rozmery a historickú hodnotu. Sú chránené z kultúrnych, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v Trnave pri Kalvárii v parku p. Lišku.

Lipa pri kostole v Smoleniciach

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2000. Lipa malolistá s výškou 23m, obvodom kmeňa 653cm, priemerom koruny 21m a vekom viac ako 300 rokov. Vzhľadom na svoj vek je mimoriadne významným stromom v okrese. Je chránená z kultúrnych, krajinotvorných, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Smolenice pri kostole.