Platany v parku vo Voderadoch

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2000. Sú to dva exempláre platanu javorolistého s výškou 37 a 32m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 26 a 16m a vekom viac ako 150 rokov. Vzhľadom na ich vek sú to mimoriadne významné stromy v okrese. Sú chránené z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádzajú sa v obci Voderady v parku.