Kostol narodenia Panny Márie v Brezničke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie postavený v rokoch 1778-1785. Upravovaný bol v rokoch 1832, 1891 a 1899. Pôvodný gotický kostol bez veže v obci bol pravdepodobne zničený v 15.storočí. Stál na mieste terajšieho cintorína na druhej strane návršia ako stojí terajší. Po jeho zničení si veriaci postavili Kaplnku svätého Jána Nepomuckého  a preto má súčasný kostol bočný oltár zasvätený tomuto svätcovi. Kostol je ozdobený vežou, kde sú nad chrámovým vchodom z dvoch strán umiestnené kamenné sochy svätého Petra a Pavla, apoštolov. Neskoroklasicistický mobiliár. Zvon pochádza z roku 1797. V roku 1806 bol kostol vymaľovaný biblickými obrazmi.