Kaštieľ v Zlatne

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ bol postavený v rokoch 1837-1838. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa v obci Zlatno 44. Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pri kaštieli bol vybudovaný v rokoch 1837-1838.

Hrad Ozdín

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcaniny gotického hradu postaveného pravdepodobne v 2.polovici 13.storočia sa nachádzajú na vrchole kopca medzi obcami Ozdín a Málinec, severne od obce Ozdín. Nezachovali sa po ňom takmer žiadne stopy. V súčasnosti v strede horného hradu na najvyššie položenom mieste stojí vysielač, preto je poloha viditeľná už z diaľky. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1279, kedy sa spomína ako Osdin v súvislosti s tým, že si bratia Oturichovci rozdelili budovy hradu. V rokoch 1450-1460 bol hrad obsadený Jánom Jiskrom z Brandýsa. V roku 1460 hrad od jiskrovcov vydobyl kráľ Matej Korvín o čom hovorí posledná zmienka o hrade...

Okres Poltár

Poloha: Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji. Rozloha: 476,3 km2 Počet obyvateľov: 20 247 (k 31.12.2023) Hustota obyvateľstva: 42,51 ob./km2 Okresné mesto: Poltár Hranice územia: Na severozápade hraničí s okresom Detva, na severe s okresom Brezno, na východe s okresom Rimavská Sobota a na juhu a juhozápade s okresom Lučenec. Charakteristika územia: Územie okresu zasahuje na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina a ostatné územie pokrýva Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelky Lučenská kotlina a Rimavská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie), Stolické vrchy (podcelky Klenovské vrchy a Málinské vrchy) a Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Sihlianska...