Málinské maklury

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Je to skupina 11 exemplárov maklúry oranžovej výšky od 6 do 15m, obvodom kmeňa od 96 do 186cm, priemerom koruny od 3 do 9m a vekom 150 rokov. Dokladajú históriu introdukcie a cenný biologický a estetický prvok dôležitý z vedecko-výskumného, náučného, ekologického a kultúrneho hľadiska. Nachádzajú sa v obci Málinec vedľa cesty oproti sklárni.

Hradištské gaštany

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Sú to dva exempláre gaštanu jedlého s výškou 25 a 22m, obvodom kmeňa 348 a 309cm, priemerom koruny 18 a 20m a vekom 200 rokov. Gaštany pôsobia esteticky, krajinotvorne a sú významnými solitérmi v oblasti dedinského osídlenia s rozptýlenou zeleňou. Chránené sú z kultúrneho a estetického dôvodu. Nachádzajú sa v obci Hradište v zadnej časti záhrady domu č.127.

Dub v Brezničke

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 16m, obvodom kmeňa 379cm, priemerom koruny 20m a vekom 350 rokov. Košatý strom je chránený z dôvodu jeho kultúrno-výchovného, historicko-náučného, krajinársko-estetického, ekologického a vedecko-výskumného významu. Nachádza sa v obci Breznička na samote Močiar pri dome č.265.

Zvonica v Málinci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Renesančná murovaná a drevená zvonička bola postavená v 2.polovici 17.storočia, v roku 1659. Neskorobarokovo bola upravená v roku 1763. Ďalšie úpravy v rokoch 1924 a 1992. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce.