Málinské maklury

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Je to skupina 11 exemplárov maklúry oranžovej výšky od 6 do 15m, obvodom kmeňa od 96 do 186cm, priemerom koruny od 3 do 9m a vekom 150 rokov. Dokladajú históriu introdukcie a cenný biologický a estetický prvok dôležitý z vedecko-výskumného, náučného, ekologického a kultúrneho hľadiska. Nachádzajú sa v obci Málinec vedľa cesty oproti sklárni.