Brusnícka lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 27m, obvodom kmeňa 525cm, priemerom koruny 22m a vekom 400 rokov. Chránená je z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Lipa má kultúrno-historický význam vo vzťahu k histórii obce Brusník. Nachádza sa v obci Rybník v časti Brusník v spodnej časti cintorína.