Územia európskeho významu

Na území okresu Bratislava IV sa nachádza 9 území európskeho významu. Bratislavské luhy (SKUEV0064) Bratislavské luhy (SKUEV2064) Devínska hradná skala (SKUEV0800) Devínska Kobyla (SKUEV0280) Devínske alúvium Moravy (SKUEV0312) Homoľské Karpaty (SKUEV0104) Morava (SKUEV0314) Štokeravská vápenka (SKUEV0502) Vydrica (SKUEV1388)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Bratislava IV sa nachádza 1 národná prírodná rezervácia, 3 prírodné rezervácie, 1 národná prírodná pamiatka, 1 prírodná pamiatka, 4 chránené areály a 1 chránený krajinný prvok. Devínska hradná skala Devínska Kobyla Devínska lesostep Devínske alúvium Moravy Fialková dolina Lesné diely Pečniansky les Sihoť Slovanský ostrov Štokeravská vápenka Vápenický potok

Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2002 z dôvodu jej vysokej biologickej, estetickej a krajinotvornej hodnoty. Sofora japonská je vysoká 22m, s obvodom kmeňa 310cm, priemerom koruny 22m a vekom 150 rokov. Podľa parametrov stromu sa jedná a najväčšiu soforu na území Bratislavy. Rastie na ulici Charkovská v areáli základnej školy pri oplotení.

Železničná stanica v Karlovej Vsi

Národná kultúrna pamiatka Železničná stanica vyhlásená v roku 2002. Nachádza sa v lokalite Železná Studienka pri Červenom moste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Výpravná budova s čakárňou. Výpravná železničná budova s čakárňou z roku 1904. Hrázdená stavba má pôdorys v tvare L, štvorpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím. Objekt č.3. Dom strážnika. Dom strážnika oddielu z roku 1904 má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný.