Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2002 z dôvodu jej vysokej biologickej, estetickej a krajinotvornej hodnoty. Sofora japonská je vysoká 22m, s obvodom kmeňa 310cm, priemerom koruny 22m a vekom 150 rokov. Podľa parametrov stromu sa jedná a najväčšiu soforu na území Bratislavy. Rastie na ulici Charkovská v areáli základnej školy pri oplotení.