Podkolibský vodojem

Národná kultúrna pamiatka Vodojem s areálom vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa v lokalite Vinohrady na ulici Na pažiti na úpätí pohoria Malé Karpaty, východne od železničnej trate. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodojem I. Starší Podkolibský vodojem bol postavený v historizujúcom slohu v roku 1929. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 2012-2013. Má obdĺžnikový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je prízemný s podpivničením. Autormi stavby je firma Pittel&Brausewetter. Solitérna stavba sa nachádza na severozápadnej strane ulice Na pažiti 2163 v severnej časti areálu. Technologické zariadenie I. Vodárenské technologické zariadenie prvého vodojemu bolo vybudované v rokoch 1929-1930. Upravované bolo v...

Rušňové depo v Rači

Národná kultúrna pamiatka Rušňové depo vyhlásená v roku 1986. Stojí v areáli Depa Bratislava-východ na ulici Dopravnej v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Remíza. Budova remízy, starého železničného depa, bola postavená v 80.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola po roku 1945 a v roku 2002. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je to dvojloďová jednopodlažná hala. Administratívna budova. Železničná administratívna budova, personálna kuchyňa, bola postavená v 20.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1990-1998. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím. Vodáreň 1. Veľká železničná vodáreň bola postavená v 80.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia a v roku 1998. Má pôdorys v tvare T, štvortraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1990....

Železničná stanica Nové Mesto

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Klasicistická budova železničnej stanice, výpravnej budovy, stanica konskej železnice, bola postavená v rokoch 1838-1940. Upravovaná bola koncom 19.storočia, v rokoch 1946-1949, 1988-1990 a 2001-2007. Má dvojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím. Je to druhá najdôležitejšia stanica v Bratislave. Železničná stanica je prevádzkovaná od roku 1962, pričom trať medzi Odborárskou, cintorínom a železničnou stanicou Bratislava-predmestie existuje od roku 1954. Stanica sa používa ako druhá koncová stanica v uzle a ako odstavné koľajisko. V posledných rokoch slúži skôr viac na druhý účel. V rannej špičke veľa osobných vlakov zo stanice zabezpečuje dopravu zamestnancov priemyselnej časti...