Maloplošné chránené územia

Na území okresu Bánovce nad Bebravou sa nachádzajú 2 národné prírodné rezervácie, 8 prírodných rezervácií, 4 prírodné pamiatky a 1 chránený areál. Bradlo Čerešňová jaskyňa Hradná jaskyňa Jankov vŕšok Jedlie Kňaží stôl Kulháň Ľutovský Drieňovec Rokoš Rysia Smradľavý vrch Stará Bebrava Udrina Žernovská jaskyňa Žrebíky

Rákociho dub

Chránený strom vyhlásený v roku 1984 a 1996. Chránený je z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných, estetických, náučných a ekologických dôvodov. Je to rozložitý 325 ročný solitér duba letného. Vysoký je 17m, obvod kmeňa 433cm a priemer koruny 21m. Má pozoruhodný vysoký vek, mohutný vzrast, estetický vzhľad s historickou spojitosťou s Rákociho povstaním. Podľa legendy počas protihabsburského povstania na prelome 17. a 18.storočia mal pod ním František II. Rákoci svoj hlavný stan. Odtiaľ v roku 1708 riadil boje v okolí Bánoviec nad Bebravou a Trenčína.

Kostol svätého Vavrinca, diakona v Malej Hradnej

Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 2020. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Vavrinca, diakona. Bol postavený z tradície hradu (veľkomoravský hrad stál nad obcou, spomínaný bol v roku 1329 pod názvom Garadna, dnes už nejestvuje). Kamenný gotický kostol na románskych základoch z 12. alebo 2.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí. Rozšírený a barokovo upravený bol v 18.storočí. Z toho obdobia sú aj plastiky v interiéri a krstiteľnica. Veža upravená v roku 1894. Ďalšie úpravy v 30.-40.rokoch 20.storočia, v 60. a 80.rokoch 20.storočia a v roku 2016. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Rokokové zariadenie. Hlavný oltár barokový, renesančná...