Územia európskeho významu

Na území okresu Žilina sa nachádza 12 území európskeho významu. Kľak (SKUEV0240) Kľak (SKUEV2240) Kozol (SKUEV0239) Kysucké Beskydy (SKUEV0288) Lúčanská Fatra (SKUEV0930) Malá Fatra (SKUEV0252) Meandre Rajčianky (SKUEV0885) Slnečné skaly (SKUEV0667) Strážovské vrchy (SKUEV0256) Strečnianske meandre Váhu (SKUEV0665) Šujské rašelinisko (SKUEV0255) Varínka (SKUEV0221)

Územia európskeho významu

Na území okresu Tvrdošín sa nachádza 9 území európskeho významu. Jelešňa (SKUEV0222) Jelešňa (SKUEV2222) Medzi bormi (SKUEV0145) Orava (SKUEV0243) Oravská vodná nádrž (SKUEV2304) Osadská (SKUEV0963) Rašeliniská Oravskej kotliny (SKUEV0057) Tatry (SKUEV0307) Zimník (SKUEV0193)

Územia európskeho významu

Na území okresu Ružomberok sa nachádza 14 území európskeho významu. Ďumbierske Tatry (SKUEV0302) Choč (SKUEV0305) Močiar (SKUEV0254) Orava (SKUEV0243) Revúca (SKUEV0164) Salatín (SKUEV0197) Salatín (SKUEV1197) Sliačske travertíny (SKUEV0152) Sliačske travertíny (SKUEV1152) Šíp (SKUEV0663) Tlstá (SKUEV0058) Váh (SKUEV0253) Veľká Fatra (SKUEV0238) Zvolen (SKUEV0198)

Územia európskeho významu

Na území okresu Námestovo sa nachádza 16 území európskeho významu. Babia hora (SKUEV0189) Hruštínska hoľa (SKUEV0661) Koleňová (SKUEV0659) Lesnianska hoľa (SKUEV0964) Lomnianska hoľa (SKUEV0826) Macangov Beskyd (SKUEV0660) Oravská vodná nádrž (SKUEV0304) Oravská vodná nádrž (SKUEV2304) Pilsko (SKUEV0188) Pramene Hruštínky (SKUEV0185) Rašeliniská Bielej Oravy (SKUEV0191) Rašeliniská Oravských Beskýd (SKUEV0187) Slaná voda (SKUEV0190) Ústie Bielej Oravy (SKUEV0658) Vahanov (SKUEV0828) Vasiľovská hoľa (SKUEV0662)