Náhrobník v ohradnom múre v Motešiciach

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Kamenný barokový náhrobník zo 17.-18.storočia sa nachádza v ohradnom múre okolo rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie.

Leave a Reply